Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020: Sẽ bốc thăm trực tuyến để lựa chọn thí sinh

Chương trình bốc thăm thí sinh dự thi An toàn vệ sinh viên của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) dự kiến diễn ra vào lúc 08h30 ngày 15/5/2020 gồm điểm cầu tại trụ sở Tổng công ty và các điểm cầu tại các đơn vị.

 

Tổng công ty sẽ căn cứ vào danh sách cán bộ an toàn và an toàn vệ sinh viên (ATVS viên) của các đơn vị gửi về để tổ chức bốc thăm. Theo số lượng cán bộ an toàn và ATVS viên mỗi đơn vị, Tổng công ty sẽ sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự. Đơn vị sẽ lựa chọn 01 số cho cán bộ an toàn và 02 số cho ATVS viên. Tổng công ty căn cứ theo số thứ tự đơn vị đã chọn để công bố danh sách thí sinh dự thi của mỗi đơn vị.

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi và Lễ biểu dương Công nhân lao động giỏi tiêu biểu, An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu cấp Tổng Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 28/5-30/5/2020 tại thành phố Đà Nẵng.

Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trải qua các phần thi: Chào hỏi; Kiến thức an toàn online; Xử lý tình huống; Hồi sinh tổng hợp; Xử lý băng bó vết thương; Kỹ năng chữa cháy.

Một trong các phần thi tại Hội thị An toàn vệ sinh viên của EVNGENCO1 năm 2018

Đây là lần thứ 2 Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi của EVNGENCO1 được tổ chức. Cuộc thi do Công đoàn Tổng công ty chủ trì tổ chức. Mục đích của hội thi là động viên, khích lệ công nhân, viên chức lao động toàn Tổng công ty, đồng thời xây dựng  đội ngũ những người lao động có trí thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi đơn vị, của Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • Theo EVNGENCO1