Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh họp phiên thứ 5 năm 2019

Ngày 06/9/2019, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên thứ 4 năm 2019, cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT. Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng trong Công ty.

Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh chủ trì cuộc họp

           Tại cuộc họp, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm và đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 4 tháng cuối năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kết thúc 8 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm Công ty đạt 4.453,45 triệu kWh, đạt 63,7% kế hoạch năm 2019, vượt 0,6% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) đạt 321,4 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch năm 2019.

           Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, yêu cầu Ban Điều hành, các đơn vị trong Công ty tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất; thực hiện mọi biện pháp để giảm suất hao than; đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định ở công suất tối đa; giảm thiểu suất sự cố; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người lao động, gắn trách nhiệm của từng người lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Họp HĐQT phiên thứ 5 - 2019

          Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng như: triệt để áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng với mục tiêu đạt tỷ lệ 90%÷100% số lượng gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng; tăng cường công tac quản lý kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất và thực hiện mọi giải pháp để giảm suất hao than; chuyển đổi mô hình hoạt động và bố trí nhân sự của Tổ quyết toán Hợp đồng EPC chuyên trách (Tổ EPC),… Tại phiên họp, HĐQT đã thống nhất thông qua chỉ định ông Nguyễn Văn Hải – Chuyên viên phòng KHVT làm Thư ký Hội đồng quản trị.

          Kết thúc phiên họp, HĐQT nhất trí về định hướng hoạt động của HĐQT nói riêng và QTP nói chung theo định hướng chiến lược và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2019 đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019.


  • Bùi Thùy Ninh - P. HC&LĐ