Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Từ thực tiễn và kinh nghiệm quản lý, điều hành nhiều năm qua, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xác định phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017. Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia

Ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, năm 2017, Đảng ủy EVN xác định việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện với sản lượng điện sản xuất và mua ngoài ước đạt 197,2 tỷ kWh. 

Bên cạnh đó, EVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo nhiên liệu cho phát điện. Phối hợp với Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch vận hành, điều tiết các hồ thủy điện. Kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hồ, đập thủy điện, có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn các hồ đập và vùng hạ du trong mùa mưa lũ cũng như cấp nước cho hạ du năm 2017.

Trong đầu tư xây dựng, Đảng ủy EVN sẽ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình liên quan đến việc đảm bảo điện cho các tỉnh, thành phía Nam và thủ đô Hà Nội, các công trình đồng bộ với nguồn điện tại các khu vực kinh tế trọng điểm, các công trình chống quá tải với tổng giá trị đầu tư năm 2017 lên tới hơn 137.000 tỷ đồng.

Với chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ”, Đảng ủy EVN chỉ đạo xây dựng định hướng và chiến lược phát triển công nghệ điện lực của EVN, kế hoạch phát triển hệ thống CNTT giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành các dự án tăng cường độ tin cậy, hiệu quả vận hành hệ thống điện; nghiên cứu các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính tại các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng đúng tiêu chuẩn môi trường. Triển khai chương trình phát triển lưới điện thông minh, hoàn thành các trung tâm điều khiển, các trạm biến áp không người trực theo đúng lộ trình năm 2017. Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, hoàn thành và triển khai Đề án văn phòng điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản trị của Tập đoàn.

Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo để các nhà máy thủy điện vận hành an toàn, ổn định 

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Song song với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương (DNTW), chủ động, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, cũng như đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn.

“Năm 2017, Đảng ủy EVN chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTW và 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn. Tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và thi đua lao động sản xuất; đẩy mạnh thực hiện “văn hóa EVN” trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng hình ảnh EVN trách nhiệm, thân thiện với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn”, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN cho biết.

Đảng ủy EVN tiếp tục thực hiện kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó tập trung hoàn thành việc tiếp nhận một số tổ chức đảng theo đúng kế hoạch. Tiến hành đánh giá toàn diện công tác phát triển đảng viên từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, quy trình, thủ tục… tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ đảng viên, củng cố nâng cao chất lượng công tác đảng vụ đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đặc biệt, Đảng ủy EVN triển khai đầy đủ, kịp thời và sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

“Tập trung đánh giá đúng tình hình, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng suy thoái tại mỗi đơn vị để xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Các tổ chức cơ sở đảng đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên. Phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp và với mỗi cán bộ, đảng viên”, ông Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh. 

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Đảng ủy EVN năm 2017:

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị
-  Điện sản xuất và mua ngoài năm 2017 đạt 197,2 tỷ kWh;
-  Điện thương phẩm ước đạt 177,59 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016;
-  Tỷ lệ tổn thất điện năng: ≤7,57%;
-  Thời gian tiếp cận điện năng:<10 ngày;
-  Năng suất lao động tăng 8-10% so với năm 2016;
2. Công tác xây dựng Đảng
-  Triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên với tỷ lệ tham dự đạt từ 95% trở lên;
-  Phấn đấu 80% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh;
-  Trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;
-  Kết nạp trên 100 đảng viên, trong đó trên 50% là đoàn viên, thanh niên;
-  100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.