Năm 2014:EVN NPT đặt mục tiêu giảm tổn thất điện năng 2,2%

Ông Vũ Ngọc Minh – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết, năm 2014, Tổng công ty đặt ra mục tiêu truyền tải 122 - 122,5 tỉ kWh điện, tỉ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới truyền tải là 2,2%.

Theo đó, nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng là hết sức quan trọng và khó khăn trong năm 2014. Tuy nhiên, EVN NPT đã đề ra những nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện được mục tiêu này. Cụ thể, trong công tác tổ chức, Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục củng cố và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng; đưa mục tiêu giảm TTĐN lưới truyền tải không vượt  2,2% năm 2014, gắn với việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch TTĐN của từng đơn vị. Các đơn vị gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu TTĐN với trách nhiệm của người đứng đầu .

Trong công tác vận hành lưới điện, phương thức vận hành đóng vai trò chính trong công tác giảm TTĐN trên lưới điện truyền tải. EVN NPT tăng cường kiểm tra vận hành không để quá tải máy biến áp, dây dẫn và thiết bị lưới điện. Từng bước sửa chữa củng cố lưới điện, đáp ứng mức mang tải hợp lý và các tiêu chí về độ tin cậy cấp điện. Các TBA phối hợp chặt chẽ với các trung tâm điều độ nhằm duy trì điện áp tại các thanh cái trong giới hạn cho phép, điểu khiển đóng cắt các dàn tụ bù ngang ở các thời điểm phù hợp và theo dõi tổn thất công suất phản kháng các MBA.

Đặc biệt, các công ty truyền tải điện căn cứ vào thực tế vận hành đường dây, MBA đề xuất với các cơ quan điều độ tách các đường dây, MBA vận hành non tải trong các giờ thấp điểm để giảm tổn thất…

Ngoài ra, các nhóm giải pháp về công tác quản lý kỹ thuật, công tác quản lý vận hành hệ thống đo đếm giao nhận điện năng, công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2014 - 2015 cũng được EVN NPT đặc biệt quan tâm.

Được biết, trong năm 2013, EVN NPT không hoàn thành được mục tiêu giảm tổn thất điện năng 2,3%. Nguyên nhân được xác định là do phương thức vận hành truyền tải cao trên lưới 500 kV Bắc - Trung - Nam đáp ứng nhu cầu phụ tải miền Nam cũng như khai thác hiệu quả nguồn nước các thủy điện miền Trung và miền Bắc. Vì vậy, các đường dây và MBA trên lưới điện vận hành ở chế độ tải cao hoặc quá tải. Điện áp thấp vẫn thường xuyên xảy ra tại một số vị trí trên lưới do truyền tải xa trên lưới điện, tăng trưởng nóng hoặc cục bộ của phụ tải theo điều điện thời tiết. Ngoài ra, truyền tải công suất vô công  trên lưới điện vẫn còn cao…