Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh hỗ trợ tiêu thụ 3 tấn cá song Vân Đồn

Hưởng ứng việc kêu gọi đẩy mạnh tiêu thụ các dịch vụ, hàng hoá được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quảng Ninh, qua đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người sản xuất, ngày 01/10/2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã hỗ trợ tiêu thụ cá song cho bà con Vân Đồn với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ công nhân viên.

     Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ cuối tháng 4/2021 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Tỉnh, trong đó có sản phẩm cá song Vân Đồn hiện đang kỳ thu hoạch và là một trong số sản phẩm thủy hải, hải sản đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ.

     Với tinh thần sẵn lòng chia sẻ khó khăn, đồng hành thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến và phát triển công thương Tỉnh triển khai việc hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thủy sản đã đến kỳ thu hoạch của hợp tác xã, hộ nuôi trồng thủy sản Vân Đồn. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của Chuyên môn và Công đoàn Công ty nhằm quan tâm, chăm lo đời sống người lao động trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Người lao động Công ty CPNĐ Quảng Ninh tích cực hưởng ứng tiêu thụ cá song Vân Đồn.

     Đồng chí Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nuôi trồng, người sản xuất có ý nghĩa thiết thực giúp bà con nông dân giải quyết đầu ra, đồng thời có vốn đầu tư tái sản xuất. Sự chung tay của Công ty và tập thể người lao động ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hoá trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần giúp đỡ người nuôi trồng, người sản xuất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi người, lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.

    Trong dịp này, Công ty tổ chức tiêu thụ và cấp phát hơn 3 tấn cá song và một số sản phẩm thủy, hải sản cho 850 người lao động Công ty, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 450 triệu đồng, được chi trả từ nguồn quỹ Phúc lợi của Công ty./.


  • Phòng HCLĐ