Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm cuối năm 2021

Nhằm kịp thời động viên người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua cao điểm Phấn đấu hoàn thành tốt công tác đại tu Tổ máy số 4, tập trung phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh. Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV, NLĐ  tại các đơn vị trong Công ty.

Ngày15/9/2021 thay mặt Công đoàn Công ty, ông Phạm Xuân Toàn - Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng với Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị tại nơi sản xuất nhân dịp thi đua cao điểm cuối năm 2021.

Ban thường vụ Công đoàn công ty tặng quà, động viên phòng Hành chính và Lao động

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các đơn vị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đã động viên các đơn vị phấn đấu, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác đại tu TM4 theo đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng; Khuyến khích các tập thể, cá nhân tiếp tục tăng cường các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cảm thông, chia sẻ với sự vất vả của CBCNV,NLĐ vừa phải đảm bảo sản xuất, vừa lao động trong tình hình dịch bệnh; nhắc nhở các đơn vị nêu cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành tốt các quy trình nhiệm vụ và luôn giữ gìn đảm bảo sức khỏe, tập trung phòng, chống dịch Covid-19 giữ vững địa bàn xanh an toàn. Cũng trong buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đôn đốc Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các đơn vị, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

  

Đại diện Ban thường vụ Công đoàn Công ty thăm và động viên CBCNV,NLĐ phòng Kỹ thuật, Phân xưởng Vận hành, Phòng KHVT

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã trao tặng quà tổng trị giá 27 triệu đồng cho 11 đơn vị.

   

Đại diện Ban thường vụ Công đoàn Công ty thăm và động viên CBCNV,NLĐ phòng Tài chính và Kế toán, Đội Bảo vệ - PCCC, Px SCCN

Đại diện lãnh đạo chuyên môn và ban chấp hành công đoàn các đơn vị cảm ơn Công đoàn Công ty đã quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời CBCNV, NLĐ, đồng thời hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, để động viên toàn thể CBCNV, NLĐ thi đua lao động sản xuất tốt, chấp hành nghiêm Nội quy, quy định, thực hiện tốt công tác Đại tu TM số 4, tích cực nghiên cứu tìm tòi các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Chấp hành nghiêm các chỉ thị trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty năm 2021.

 


  • Vũ Thị Hồng Thanh-CĐCTCPNĐQN