Thông báo KHLCNT gói thầu Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công tác sửa chữa lớn phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công tác sửa chữa lớn phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công tác sửa chữa lớn phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018

  • Tên gói thầu: Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công tác sửa chữa lớn phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018;
  • Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 229.523.000 đồng;
  • Nguồn vốn: Vốn SXKD điện năm 2018;
  • Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
  • Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Tháng 11/2018;
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong năm 2018;
  • Thời gian kiểm toán: 15 ngày lịch (bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ ngày Hợp đồng được ký kết và Chủ đầu tư có Văn bản thông báo cho Nhà thầu về thời gian kiểm toán.
  • Đối tác tham dự chỉ định thầu rút gọn: Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO

 Gửi nhận xét