Thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện bị hỏng đợt 2 năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện bị hỏng đợt 2 năm 2019" với các nội dung sau:

  • Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện bị hỏng đợt 2 năm 2019;
  • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2019;
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.