Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh (30/10/21963 – 30/10/2023), Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”.

      Cuộc thi được thực hiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Quảng Ninh đã có những bước phát triển đột phá sau 60 năm xây dựng và phát triển.

      Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” được triển khai dưới ba hình thức thi viết, trắc nghiệm và sân khấu hoá. Trong đó, thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban Tổ chức công bố. Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm văn hóa. Thời gian bắt đầu từ khi Ban tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi đến hết ngày 1/7/2023, thời gian nộp bài về Thường trực Đảng ủy Công ty trước ngày 15/6/2023.

      Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty tham dự cuộc thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”, yêu cầu mỗi Chi bộ đăng ký có ít nhất 01 bài dự thi tham gia. Đảng ủy Công ty sẽ thành lập Ban tổ chức để thẩm định và lựa chọn 3-5 bài thi xuất sắc để tham gia thi cấp thành phố.

 

Đồng chí Lê Văn Sơn – Đảng viên Chi bộ PX Vận hành dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm dự thi

      Một số Chi bộ như Chi bộ Phân xưởng Vận hành, Chi bộ Hành chính và Lao động có nhiều đảng viên sôi nổi hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” và có sự đầu tư công phu trong quá trình sưu tầm tài liệu, dự thảo bài dự thi./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét