Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Đề nghị các nhà thầu quan tâm cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh chi tiết như file đính kèm

Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh