Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp van điện từ, vật tư C&I, PLC và tự động hóa các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Đề nghị các Nhà thầu quan tâm cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp van điện từ, vật tư C&I, PLC và tự động hóa các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh chi tiết như file đính kèm

Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp van điện từ, vật tư C&I, PLC và tự động hóa các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh