Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh phát động hưởng ứng cuộc thi Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn nơi làm việc

Thực hiên Chỉ thị liên tịch 81/LT-NĐQN-CĐ ngày 6/7/2023 về việc phát động cuộc thi” Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn nơi làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Ngày 14/7/2023, Công ty đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi. Lãnh đạo công ty phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Công ty đã bám sát nội dung tiêu chí, yêu cầu của Cuộc thi để xây dựng chương trình tổng thể cho Cuộc thi.

Toàn thể CBCNV Công ty hưởng ứng cuộc thi Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn nơi làm việc

Với tinh thần quyết tâm xây dựng Công ty xanh- sạch- đẹp – An toàn nơi làm việc, lãnh đạo nhà máy đã phổ biến các giải pháp bảo vệ môi trường đến từng người lao động, động viên tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của CBCNV trong xây dựng nhà máy Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

 

CBCNV công ty chung tay xây dựng QTP xanh- sạch- đẹp

 Cuộc thi nhằm xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất cho CBCBCNV góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra còn đẩy mạnh sự chuyển biên về cả nhận thực và hành động đối với CBCNCV trong Công ty nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện hành vi, ứng xử văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mĩ quan nơi làm việc.


  • HCLĐ