Chương trình về nguồn năm 2022 của Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Trung tuần tháng 9/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức “Chương trình về nguồn” tại các tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang-Cao Bằng, đây là hoạt động nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào - tự tôn dân tộc cho các cán bộ, đảng viên Công ty.

      Để đảm bảo hoạt động điều hành, sản xuất, Chương trình “Về nguồn” năm 2022 được Đảng bộ Công ty tổ chức thành 2 đoàn: Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng đoàn đến thăm Khu di tích quốc gia Pác Bó, Khu di tích Suối Lê Nin và Khu di tích mộ anh Kim Đồng (Nông Văn Dền) tại tỉnh Cao Bằng.  

 

                  Tập thể cán bộ, đảng viên Công ty thăm Khu di tích Quốc gia Pác Bó và Km0 đường Hồ Chí Minh Cao Bằng

      Đoàn 2 do đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư thường trực Đảng ủy- Tổng giám đốc Công ty đến thăm các “địa chỉ đỏ”: Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Cụm di tích Khuôn Tát (Thái Nguyên) nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho đại tướng Võ Nguyên Giáp câm quân đi chiến dịch Điện Biên Phủ, Đình Tân Trào (Tuyên Quang): nơi tổ chức họp Quốc dân đại hội ngày 6,7/8/1945) và cây đa lịch sử Tân Trào, Lán Nà Lừa (Tuyên Quang) nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945.

Tập thể cán bộ, đảng viên Công ty thăm Khu di tích ATK Thái Nguyên

Tập thể cán bộ, đảng viên Công ty thăm Đình Tân Trào

      Tại các địa điểm di tích lịch sử, Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, ôn lại truyền thống cách mạng anh hùng, vẻ vang, tìm hiểu các hiện vật, thông tin, bài học lịch sử gắn liền với di tích.

      Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: Đảng bộ và các cán bộ, đảng viên của Công ty luôn tâm niệm, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khắc ghi và biết ơn tấm gương cao đẹp của Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập tự do của dân tộc, và sẽ nỗ lực để tiếp tục đóng góp cho công cuộc kiến tạo và dựng xây trong thời bình, vì sự phát triển chung của cộng đồng, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước".

Tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty dâng hương tại di tích Mộ anh Kim Đồng

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy Công ty ghi sổ cảm tưởng tại Khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, Cao Bằng.

      Hành trình “về nguồn” tại Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng lần này là bài học thực tế về lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của cán bộ, đảng viên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để các thành viên trong đoàn được giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, hành động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Các “địa chỉ đỏ” trong chương trình Về nguồn năm 2022 của Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh:

1. Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên
2. Cụm di tích Khuôn Tát (Thái Nguyên): nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho đại tướng Võ Nguyên Giáp câm quân đi chiến dịch Điện Biên Phủ
3. Đình Tân Trào (Tuyên Quang): nơi tổ chức họp Quốc dân đại hội ngày 6,7/8/1945) và cây đa lịch sử Tân Trào.
4. Lán Nà Lừa (Tuyên Quang) nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945.

5. Khu di tích quốc gia Pác Bó, tỉnh Cao Bằng

6. Khu di tích Suối Lê Nin, tỉnh Cao Bằng

7. Khu di tích Mộ Anh Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng

 

 

 

 

 


  • Phòng HCLĐ


Các Tin khác