lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý
 

Kính gửi các Quý cổ động Nghị quyết Về việc thông qua chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền.

Tải file đính kèm phía dưới

 

Kính gửi các quý cổ đông Nghị quyết V/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Tải file đính kèm phía dưới

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam sau gần 2 năm triển khai thực hiện (từ đầu năm 2022 đến hết ngày 31.8.2023), Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đạt được kết quả tốt đẹp với tổng số 12.931 sáng kiến, đạt tỷ lệ 129% kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã đóng góp 70 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các sáng kiến tiêu biểu như: Thiết kế, cải tiến máy sấy khí, Phương án sử dụng hơi tự dùng để kiểm tra quá trình nhiệt trung gian, Sử dụng phương pháp tạo chân không để tìm điểm bục ống bình gia nhiệt hạ áp số 2 của đồng chí Phạm Trung Đàn  -  Kỹ thuật viên, phân xưởng Vận hành; Lắp đặt đường đi tắt hệ thống phun giảm ôn quá nhiệt, Thay đổi kết cầu bảo ôn vai lò, Lắp Ejecto hệ thống vận chuyển than mịn của đồng chí Trần Văn Tuyến – kỹ thuật viên Phân xưởng Vận hành. Đây là những sáng kiến tiêu biểu trong các sáng kiến của QTP năm 2023. Và đây cũng là 2 trong số các cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

 

Đ/c Phạm Trung Đàn và Đ/c Trần Văn Tuyến – KTV Phân xưởng Vận hành nhận bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bên cạnh đó Công đoàn Công ty được tặng bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện chương trình “ 1 triệu sáng kiến  - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Công đoàn Công ty được nhận bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng kết Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân; trình Tập đoàn khen thưởng cho 13 tập thể, 18 cá nhân; Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho 17 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của Người lao động EVN nói chung và QTP nói riêng, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để luôn phát huy được tính hiệu quả trong vận hành và luôn đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thiết bị.

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam sau gần 2 năm triển khai thực hiện (từ đầu năm 2022 đến hết ngày 31.8.2023), Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đạt được kết quả tốt đẹp với tổng số 12.931 sáng kiến, đạt tỷ lệ 129% kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã đóng góp 70 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các sáng kiến tiêu biểu như: Thiết kế, cải tiến máy sấy khí, Phương án sử dụng hơi tự dùng để kiểm tra quá trình nhiệt trung gian, Sử dụng phương pháp tạo chân không để tìm điểm bục ống bình gia nhiệt hạ áp số 2 của đồng chí Phạm Trung Đàn  -  Kỹ thuật viên, phân xưởng Vận hành; Lắp đặt đường đi tắt hệ thống phun giảm ôn quá nhiệt, Thay đổi kết cầu bảo ôn vai lò, Lắp Ejecto hệ thống vận chuyển than mịn của đồng chí Trần Văn Tuyến – kỹ thuật viên Phân xưởng Vận hành. Đây là những sáng kiến tiêu biểu trong các sáng kiến của QTP năm 2023. Và đây cũng là 2 trong số các cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

 

Đ/c Phạm Trung Đàn và Đ/c Trần Văn Tuyến – KTV Phân xưởng Vận hành nhận bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bên cạnh đó Công đoàn Công ty được tặng bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện chương trình “ 1 triệu sáng kiến  - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Công đoàn Công ty được nhận bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng kết Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân; trình Tập đoàn khen thưởng cho 13 tập thể, 18 cá nhân; Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho 17 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của Người lao động EVN nói chung và QTP nói riêng, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để luôn phát huy được tính hiệu quả trong vận hành và luôn đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thiết bị.

Tiết kiệm điện trong sản xuất

Năm 2023, bối cảnh lĩnh vực sản xuất điện nói chung và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nói riêng đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của giá nguyên liệu thế giới tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện. Do vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Công ty đã ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của EVN tại Công ty, phổ biến tới tất cả các cán bộ nhân viên, người lao động trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng và chỉ tiêu hiệu quả năm 2023.

Nhờ triển khai thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để tiết kiệm điện trong sản xuất, tỷ lệ điện tự dùng của Công ty của Công ty từ đầu năm đến nay đạt là 9,2% (giảm so với chỉ tiêu kế hoạch là 9,51%). Nhiệt điện Quảng Ninh là nhà máy nhiệt điện có công suất lớn trong Hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện bình quân hàng năm là 7,5 tỷ kWh. Bởi vậy, sản lượng điện  mà Công ty tiết kiệm được trong sản xuất thông qua giảm tỷ lệ điện tự dùng (hơn 20 triệu kWh) là con số rất ý nghĩa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và triển khai hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) của đơn vị.

Để giảm tỷ lệ điện tự dùng, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng phương thức vận hành của các thiết bị chính có công suất lớn (bơm cấp, bơm ngưng, quạt khói, quạt gió, bơm tuần hoàn lò hơi…) khi tổ máy ngừng dự phòng cũng như dự phòng nóng để giảm tối đa lượng điện tự dùng khi tổ máy ngừng; Thí nghiệm tối ưu hóa quá trình vận hành, quá trình cháy  nhằm nâng cao hiệu suất, giảm tiêu hao nhiệt cho tuabinvà lò hơi; Lắp đặt các hệ thống đo đếm  phụ và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng nhằm kiểm soát tình hình sản xuất; Lắp đặt hệ thống biến tần cho động cơ quạt gió chính, quạt khói lò hơi…

Lực lượng vận hành tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị

Công ty thực hiện tốt công tác giảm thiểu sự cố,  tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, kịp thời giải quyết các khiếm khuyết phát sinh, tăng cường kỷ luật vận hành, tăng hiệu suất phát của các tổ máy. Tỷ lệ dừng máy do sự cố của Công ty năm 2023 giảm xuống còn 0,51% so với chỉ tiêu kế hoạch là 2,74%, giúp làm giảm đáng kể lượng điện và nhiên liệu khởi động cũng như đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động.

Cùng với đó, để tiết kiệm điện trong sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, khuyến khích người lao động hăng hái tìm tòi cải tiến kỹ thuật. Năm 2023, Công ty có 70 sáng kiến đưa vào triển khai, áp dụng, góp phần đem lại nhiều giá trị lợi ích kinh tế cho Công ty, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng là đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn.

Tiết kiệm điện tại nơi làm việc

Công ty đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm điện tại nơi làm việc như:

Trong tháng 5, 6 và 7 năm 2023, với tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện càng tăng cao, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm điện như: Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, không sử dụng đèn chiếu sáng hành lang, các khu vực công cộng không thật sự cần thiết, rút ngắn thời gian bật điều hòa tại văn phòng không quá 4 giờ/ngày, cài đặt nhiệt độ ở mức 27 độ, các tổ sửa chữa/sản xuất tại các phân xưởng chỉ bật điều hòa khi trong tổ có 02 người trở lên…

           

CBCNV xây dựng thói quen tắt thiết bị điện khi không sử dụng và sử dụng ánh sáng tự nhiên

Cán bộ Công nhân viên (CBCNV) Công ty được hướng dẫn điều chỉnh độ sáng màn hình máy tính xuống mức thấp và điều chỉnh độ phân giải, độ tương phản để hiển thị sắc nét; Thiết lập tự động tắt màn hình máy tính khi không làm việc để tiết kiệm điện năng; Tắt máy tính, rút phích các thiết bị điện khi không sử dụng; Thường xuyên vệ sinh công nghiệp hệ thống dàn lạnh và nóng của máy điều hòa không khí… Khu nhà điều hành của Công ty đều được cung cấp hệ thống điện bằng điện tự dùng của Nhà máy và luôn có các quy định cụ thể như chế độ bật, tắt đèn chiếu sáng, tách riêng từng nhóm đèn chiếu sáng thường xuyên và không thường xuyên… nhằm đảm bảo công tác tiết kiệm điện tự dùng trong Công ty.

 

Tranh vẽ tuyên truyền tiết kiệm điện của thiếu nhi con em CBCNV Công ty

Công ty tích cực tuyên truyền tiết kiệm trên Website, trang Fanpage Công ty, đăng tải các bài viết hướng dẫn, tuyên truyền tiết kiệm điện. Công ty còn tổ chức Cuộc thi vẽ tranh về chủ đề tiết kiệm điện dành cho thiếu nhi con em CBCNV Công ty nhằm tăng cường tuyên truyền, xây dựng thói quen tiết kiệm điện cho gia đình CBCNV và cộng đồng.

Với những giải pháp và hành động cụ thể, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong những năm tiếp theo./.

Anh Ngô Đức Tuấn sinh năm 1988, tốt nghiệp chính quy trường Đại học Bách khoa. Về công tác tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, anh được phân công tham gia Tổ thí nghiệm hiệu chỉnh cùa Nhà máy.

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị công nghệ trong nhà máy nhiệt điện là công việc vô cùng quan trọng, giúp các nhà máy đánh giá, kiểm soát các hệ thống thiết bị trước khi đưa vào vận hành nhằm mục đích: Hòa lưới điện quốc gia an toàn đúng tiến độ, nâng cao hiệu suất và các hệ thống thiết bị của tổ máy vận hành an toàn-chất lượng-hiệu quả, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật , tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất điện, giảm thiểu sự cố trong quá trình vận hành…

Anh Ngô Đức Tuấn cùng các đồng nghiệp đo đạc, phân tích thông số vận hành

Tổ hiệu chỉnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh hiện nay có 3 người, do một đồng chí Phó quản đốc phân xưởng trực tiếp phụ trách. Với số lượng nhân sự hạn chế, song các thành viên trong Tổ phải đảm nhận khối lượng công việc khá nặng nề, trong đó anh Tuấn là người giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn của Tổ. Hàng ngày, anh Tuấn cùng các anh em trong Tổ bám sát thiết bị để theo dõi các thông số vận hành, khiếm khuyết, tình hình sửa chữa các khiếm khuyết có ảnh hưởng đến sự vận hành liên tục, kinh tế, an toàn của tổ máy; theo dõi, tính toán các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật của Lò hơi, Tuabin. Cùng với đó, các anh phải thực hiện các thí nghiệm hiệu chỉnh xác định chế độ cháy, qua đó thay đổi chế độ cháy phù hợp với từng loại nhiên liệu đầu vào khác nhau; phối hợp cùng các đơn vị thí nghiệm - hiệu chỉnh ngoài công ty thực hiện đo đạc, hiệu chỉnh thông số vận hành của tổ máy…

Anh Ngô Đức Tuấn cùng các đồng nghiệp nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến

Công việc phức tạp và có tính trách nhiệm cao, liên quan trực tiếp đến chế độ và hiệu suất vận hành của từng tổ máy, song anh Ngô Đức Tuấn và các anh em trong Tổ hiệu chỉnh còn gặp vô vàn khó khăn: Thứ nhất là hiện nay thí nghiệm-hiệu chỉnh là chuyên ngành hẹp, hệ thống tài liệu tham khảo của nước ta hiện nay, đặc biệt tài liệu về tua-bin, lò hơi và máy phát của nhà máy nhiệt điện còn rất hạn chế, chủ yếu là tài liệu do một số Trung tâm thí nghiệm điện biên soạn. Thứ hai, công nghệ thiết kế của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh như các thiết bị vòi đốt, van gió, máy nghiền có đặc thù riêng, không tương đồng với các nhà máy nhiệt điện khác trong ngành nên việc tham khảo, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm lại càng hạn chế. Cùng với đó, thiết kế ban đầu lò hơi của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh là dành cho than antraxit có chất bốc thấp, trong khi hiện nay theo điều kiện nguồn nhiên liệu từ các nhà cung cấp, Nhà máy đang phải sử dụng chủ yếu là các loại than pha trộn có chất bốc thay đổi ngoài dải thiết kế, nên việc theo dõi, điều chỉnh chế độ cháy của lò cần phải hết sức linh hoạt và sát sao.

Anh Ngô Đức Tuấn nghiên cứu tài liệu nâng cao chuyên môn

 

Khắc phục khó khăn, để tự nâng cao kiến thức chuyên ngành phục vụ công việc, anh Tuấn đã tìm tòi và nghiên cứu thêm các tài liệu về thí nghiệm-hiệu chỉnh của nước ngoài như các cuốn Steam turbines hay Fired Steam Generators của Nhà xuất bản The American Society Of Mechanical Engineers – Mỹ. Đồng thời anh cũng tham gia các diễn đàn khoa học quốc tế như ScienceDirect là nền tảng trực tuyến mà có thể tiếp cận gần 2.500 tạp chí khoa học và hơn 26.000 sách điện tử trong đó có khoa học và kỹ thuật.

Anh Ngô Đức Tuấn nhận Bằng khen Công nhân tiêu biểu của UBND tỉnh Quảng Ninh

Với sự say mê nghiên cứu và miệt mài, những năm qua, anh Tuấn đã thực hiện rất nhiều sáng kiến có giá trị, mang lại hiệu quả cao cho đơn vị. Tiêu biểu như năm 2021 anh cùng với Tổ trưởng và các nhân viên tổ Thí nghiệm hiệu chỉnh đã tìm ra các nguyên nhân làm tăng suất tiêu hao nhiệt tổ máy, đưa ra sơ đồ các vị trí làm tổn thất nhiệt ra môi trường, sơ đồ các vị trí gây lọt không khí ngoài trời/ xì hở môi chất trong của hệ thống nghiền than; kiến nghị vận hành lò hơi với tổng lưu lượng gió phù hợp, kiến nghị đưa hệ thống hơi thổi bụi lò hơi vào làm việc liên tục, thực hiện cải tiến căn chỉnh khe hở máy cấp than bột… Sáng kiến này của anh đã làm lợi cho Công ty nhiều tỉ đồng. Anh vinh dự  được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Riêng trong năm 2023, anh Ngô Đức Tuấn cùng các thành viên trong Tổ hiệu chỉnh đã hoàn thành 04 sáng kiến gồm: Bổ sung các vị trí và dụng cụ lấy mẫu than nguyên, than bột, khói thoát; cải tiến bộ phân thích khói thải; bố trí đồng hồ đo nhiệt độ hỗn hợp than gió và sáng kiến giải pháp đổ bê tông hộp nhiệt trần lò, vai lò, được Hội đồng khoa học Công ty công nhận.

Chia sẻ về công việc, anh Tuấn cho biết anh mong muốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các chương trình đào tạo nhân lực về nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công nhân kỹ thuật thí nghiệm hiệu chỉnh; lập các chuyên trang thông tin điện tử  để thuận tiện trong việc kết nối thông tin, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thí nghiệm hiệu chỉnh; các chế độ đãi ngộ, trợ cấp, phụ cấp phù hợp để động viên khích lệ cán bộ công nhân kỹ thuật thí nghiệm hiệu chỉnh yêu nghề, tâm huyết với nghề và chuyên tâm nghiên cứu để có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đóng góp cho sự phát triển chung của ngành.

Với tinh thần chịu khó, mày mò học tập, sâu sát thực tế và chủ động nhận việc ở những công đoạn khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế, anh Ngô Đức Tuấn đã tạo cho mình một thói quen đam mê, cần cù lao động và là gương sáng trong phong trào học tập chủ động của Nhiệt điện Quảng Ninh./.

    

Toàn cảnh Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), việc cải thiện điều kiện môi trường làm việc luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng. Bằng các hành động cụ thể, QTP đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như cải tạo cảnh quan khuôn viên, cải tạo các phòng làm việc tạo không gian thoáng mát, thân thiện; Tăng cường công tác vệ sinh để giữ gìn sạch sẽ các hành lang, lối đi, phòng họp, phòng làm việc của các đơn vị…; Quy định khu vực cấm hút thuốc trong tòa nhà; Lắp đặt các biển báo giao thông, biển hướng dẫn các khu vực giao thông trong Công ty; Trong khuôn viên Công  ty thường xuyên thu gom, xử lý rác thải, bố trí thùng rác đầy đủ hợp lý; sử dụng tiết kiệm hiệu quả điện và nước sinh hoạt; Những hàng cây xanh được bố trí xen kẽ tại không gian sảnh trước và lối đi trong tòa nhà.

Tại khu cư xá Công ty nơi đông đảo CBCNV Công ty sinh sống, Ban quản lý tòa nhà phối hợp với Công đoàn Ban nữ công phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, huy động các dân cư dọn dẹp vệ sinh các khu vực chung và trồng, chăm sóc cây xanh.

 

 

Cảnh quan xung quanh các vị trí trực vận hành và phòng làm việc tại QTP

 

 

Các hành động thiết thực thay đổi cảnh quan tại QTP

Hưởng ứng cuộc thi Xanh -  Sạch – Đẹp – An toàn nơi làm việc của Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV trong việc giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc môi trường Công ty bằng nhiều hình thức: Băng rôn khẩu hiệu, chạy bảng chữ điện tử, tổ chức các phong trào thi đua…

Băng rôn hưởng ứng cuộc thi Xanh  - Sạch  - Đẹp – An toàn nơi làm việc

Xác định việc cải tạo, xây dựng môi trường Xanh – Sạch -  Đẹp là một trong các tiêu chí quan trọng của xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của CBCNV trong Công ty, mỗi CBCNV trong các đơn vị đều chung tay không ngừng cải thiện môi trường, sắp xếp, bố trí nơi làm việc ngày càng sạch đẹp, khoa học, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Đó chính là động lực tạo nên lề lối làm việc hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Công ty vững mạnh, toàn diện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Anh Nguyễn Văn Trung về công tác tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từ năm 2007. Khi đó, Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đang tập trung đào tạo các chức danh vận hành để chuẩn bị sẵn sàng cho tổ máy đầu tiên chuẩn bị đi vào hoạt động. Được Công ty cử đi học tập, đào tạo thực tế tại Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, anh Nguyễn Văn Trung nhận thấy công nghệ của nhà máy nhiệt điện rất phức tạp, đòi hỏi nhiều chuyên môn khác nhau, đặc biệt đối với lĩnh vực vận hành điện - đo lường – điều khiển là chuyên môn của anh Trung thì ngoài việc cần có kiến thức chuyên sâu, hiểu biết rộng còn đòi hỏi sự tìm tòi, cẩn thận, tin cậy.  

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản tại Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, anh quay về Công ty để tham gia tiếp nhận chuyển giao công nghệ của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh do Nhà thầu Tập đoàn Điện khí Thượng Hải bàn giao. Trong quá trình tiếp nhận công nghệ, anh Trung càng nhận thức rõ để đáp ứng tiêu chí Tập đoàn điện lực Việt Nam đặt ra vận hành “an toàn - liên tục - kinh tế” thì yếu tố con người vô cùng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu này. Khi ấy tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, đa số lực lượng nhân viên vận hành trực tiếp đều là lao động trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác vận hành. Anh đã nhận thấy trách nhiệm của mình là phải đi nhanh, đi trước trong học tập, tìm hiểu công nghệ, quy trình vận hành của Nhà máy để có thể hướng dẫn, kèm cặp cho các anh em đồng nghiệp.

Tâm huyết xây dựng hệ thống quy trình vận hành

Trong thời gian làm công nhân trực tiếp vận hành, để đảm bảo vận hành thiết bị an toàn, tin cậy, anh Nguyễn Văn Trung đã chủ động học tập, nghiên cứu các bản vẽ, sơ đồ hệ thống từ đó so sánh với thực tế xem có sai khác, đảm bảo công tác thao tác chính xác, đồng thời nghiên cứu kỹ các Quy trình an toàn điện, Quy trình thao tác, các tài liệu vận hành … do Nhà thầu chuyển giao, cùng các tài liệu khác liên quan, để hiểu rõ đặc tính, thông số của thiết bị, vấn đề nào chưa hiểu trao đổi ngay với Lãnh đạo, đồng nghiệp để làm rõ, từ đó làm căn cứ vận hành thiết bị. Với nền tảng kiến thức chuyên ngành vững vàng cùng kinh nghiệm dày dạn, anh Trung được công nhận chức danh kỹ thuật viên vận hành điện, chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và tham mưu cho Lãnh đạo phân xưởng về công tác vận hành, sửa chữa điện. Ở vị trí này, anh đã nhận thấy cần phải thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm đó là hoàn thiện Hệ thống quy trình vận hành thiết bị và lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cho hệ thống, thiết bị.

Anh Nguyễn Văn Trung tâm huyết với công tác biên soạn hệ thống quy trình vận hành

Bắt tay vào công tác soạn thảo các quy trình vận hành thiết bị, anh Nguyễn Văn Trung xác định mục tiêu đặt ra làm sao bản quy trình phải dễ hiểu, ngắn gọn, đủ thông tin, dữ liệu và làm căn cứ để vận hành. Do Nhiệt điện Quảng Ninh là nhà máy mới xây dựng, anh Trung đã  phải nghiên cứu nhiêu nguồn tài liệu khác nhau để xây dựng quy trình, như tham khảo tài liệu Quy trình vận hành của các nhà máy trong ngành, tài liệu vận hành máy phát, máy biến áp của Trung tâm đào tạo nâng cao Đại học Điện Lực, tài liệu vận hành và bảo dưỡng do nhà thầu Tập đoàn điện khí Thượng Hải chuyển giao, đặc biệt là tài liệu của nhà sản xuất thiết bị máy phát, máy biến áp…

 Tất cả các kiến thức này tổng hợp lại, anh cùng với Ban quản đốc và các đồng nghiệp đã xây dựng xây dựng Bộ quy trình vận hành gồm 59 quyển, đầy đủ cho tất cả các vị trí, chức danh vận hành và nội dung bao quát từ nguyên lý chung, cấu tạo của thiết bị, để người vận hành có cái nhìn tổng quan, hiểu được cơ bản thiết bị mà mình sẽ quản lý vận hành; thông số kỹ thuật, quy định các thông số vận hành, phần này giúp người vận hành nắm rõ được thông số, đặc tính của thiết bị; hướng dẫn xử lý một số sự cố thường gặp, mục đích giúp người vận hành có thể xử lý kịp thời một số sự cố cơ bản người vận hành hiểu rõ về chu kỳ bảo dưỡng, thí nghiệm, từ đó chăm sóc thiết bị tốt hơn...

Cùng với đó, trăn trở với tình trạng vận hành hệ thống điện trong môi trường khắc nghiệt như bụi do gần mỏ than, hơi mặn do gần biển và một số thiết bị lắp đặt chưa phù hợp của Nhà máy qua một số sự cố trong quá trình vận hành, anh Trung nhận thấy rằng cần thiết phải xây dựng tài liệu làm căn cứ để người quản lý vận hành đưa thiết bị ra bảo dưỡng phòng ngừa, đơn vị sửa chữa có cơ sở để xây dựng quy trình bảo dưỡng hệ thống, thiết bị… Từ đó, anh Nguyễn Văn Trung tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về toàn bộ thiết bị điện, đo lường – điều khiển trong nhà máy về công tác bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh, các quy phạm về điện, kết hợp với việc khảo sát, đánh giá môi trường, chế độ làm việc, vai trò của thiết đó trong hệ thống. Anh chủ trì cùng các đồng nghiệp đã xây dựng Quy định bảo dưỡng thường xuyên thiết bị điện, đo lường – điều khiển hoàn thiện cho đơn vị. Trong quá trình xây dựng có nhiều khó khăn do một số hệ thống, thiết bị, với tài liệu do Nhà thầu cung cấp chưa đủ để kiểm soát hoàn toàn, vì vậy anh Trung và các anh em phải sưu tập, tìm hiểu thêm tài liệu về các hãng khác có công nghệ tương đồng, đồng thời tỉ mỉ thực hiện thực nghiệm, so sánh đối chiếu với thiết bị, công nghệ thực tế của Nhà máy mới có thể hoàn thiện được 1 bản quy trình bảo dưỡng có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, giúp cho người vận hành chủ động thực hiện công việc bảo dưỡng phòng ngừa cũng như hỗ trợ hiệu quả cho đơn vị sửa chữa thiết bị.

Từ năm 2011, anh  Trung được bổ nhiệm chức danh Phó quản đốc, với trách nhiệm quản lý trực tiếp công tác vận hành điện, đo lường – điều khiển, ngoài việc tiếp tục tìm hiểu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, anh Nguyễn Văn Trung lại trau dồi thêm kỹ năng quản lý nhân lực, công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty, với phương châm luôn nghiên cứu, học tập để ứng dụng kịp thời sự phát triển của công nghệ. Theo yêu cầu của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc xây dựng, áp dụng hình thức bảo dưỡng thiết bị theo độ tin cậy (RCM) cho một số hệ thống trong nhà máy nhiệt điện, anh Trung đã chủ động nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn do Tổng công ty Phát điện 1 cung cấp, đồng thời tham gia đầy đủ các đào tạo về RCM, từ đó phối hợp với các bộ phận trong Công ty xây dựng các hệ thống theo quy định đáp ứng tiến độ đề ra. Trên cơ sở một số tiêu chí của hệ thống RCM, từ năm 2019, anh Trung đã chỉ đạo  lực lượng kỹ thuật viên, chuyên viên trong Phân xưởng Vận hành phối hợp với Phòng kỹ thuật chuẩn hóa lại Kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm dựa trên cơ sở kiểm tra đánh giá tổng thể hệ thống trong dây chuyền sản xuất. Trong đó các anh đã mạnh dạn đề xuất một số hạng mục thiết bị chuyển từ sửa chữa lớn sang tự thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên vào thời gian đại tu tổ máy Công ty, được Công ty ghi nhận là sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm cho Công ty.

Tận tâm đào tạo, kèm cặp nhân viên vận hành

Đặc thù của vận hành Nhà máy điện là tất cả các vị trí chức danh vận hành, thiết bị đều có quan hệ mật thiết với nhau, bất kỳ một vị trí trực nào sơ suất đều có thể gây nguy cơ sự cố, hưởng trực tiếp vận hành Tổ máy. Bởi vậy, anh Trung xác định để đạt được kết quả bền vững trong công việc của phân xưởng và toàn Công ty thì cần có sự kết hợp của cả hệ thống, riêng lẻ một cá nhân hay một nhóm nhỏ con người sẽ không thực hiện được, vì vậy công tác đào tạo, kèm cặp lẫn nhau rất quan trọng để xây dựng một lực lượng vận hành có trình độ, kinh nghiệm và ý thức kỷ luật tốt.

  Anh Trung cùng Ban quản đốc đã xây dựng chương trình đào tạo với mục tiêu đề ra là mỗi người nhân viên vận hành đều nhận thấy sự cần thiết phải chủ động học tập, không có trường lớp nào có thể đào tạo được cho công tác vận hành nhà máy, chủ yếu dựa vào công tác tự đào tạo là chính.

Anh Nguyễn Văn Trung trao đổi kinh nghiệm cùng các kỹ thuật viên

Sử dụng hiệu quả thời gian học tập (ngày H) của lịch đi ca,  anh Trung đã cùng các trưởng kíp định kỳ kiểm điểm các tồn tại trong tháng, từ đó cùng phân tích để tất cả cùng hiểu rõ vấn đề, thấy được các hậu quả, rủi do của những tồn tại này, rút kinh nghiệm không để lặp lại, đề ra các mục tiêu phấn đấu cho các tháng tiếp theo. Công tác đào tạo các vị trí vận hành được anh cùng Ban quản đốc phân xưởng và kỹ thuật viên thực hiện bài bản: chuẩn bị tài liệu, bản vẽ, quy trình, quy phạm liên quan đến hệ thống cần đào tạo, trong buổi đào tạo sẽ giảng giải, trao đổi, hướng dẫn các chức danh cách đọc bản vẽ, ý nghĩa các quy định, thông số vận hành…cách xử lý tình huống khi xảy ra lỗi thiết bị, kết hợp giữa đào tạo về lý thuyết và thực tế tại thiết bị, để người vận hành dễ hiểu hơn. Trong đợt bình xét giảng viên nội bộ của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh vừa qua, anh Nguyễn Văn Trung, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành được đánh giá là Giảng viên nội bộ xuất sắc với Chương trình đào tạo trưởng ca.

Đối với kỹ thuật viên, chuyên viên, anh Nguyễn Văn Trung cũng có chương trình đào tạo, kèm cặp thường xuyên: định kỳ thứ hai hàng tuần, căn cứ tình trạng vận hành các hệ thống, anh Trung sẽ tổng hợp các tồn tại về an toàn, thiết bị, các vấn đề cần thiết phải nghiên cứu, tìm hiểu thêm để nắm rõ mỗi thiết bị, hệ thống trong phạm vi quản lý, theo dõi của từng kỹ thuật viên, chuyên viên, sau đó trao đổi, giao nhiệm vụ cho từng người để thực hiện. Trong quá trình giải quyết các công việc này, nếu có vướng mắc sẽ trao đổi, cho ý kiến xử lý ngay, đảm bảo việc tất cả các kỹ thuật viên, chuyên viên theo từng mảng, nhưng mục tiêu, phương hướng là đồng bộ.

Với sự tận tâm, gương mẫu, dẫn dắt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong những năm qua, anh  Nguyễn Văn Trung liên tục được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Năm 2020, 2021 và 2022, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt nam và Tổng công ty Phát điện 1. Năm 2022, anh được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn lại quá trình công tác, niềm vui và tự hào lớn nhất đối với anh Nguyễn Văn Trung chính là nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của lực lượng vận hành viên trong đơn vị.  Hưởng ứng phong trào học tập chủ động, anh Trung và các đồng nghiệp vẫn tiếp tục không ngừng học tập để góp phần đưa Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh trở thành đơn vị phát điện hàng đầu trong Tổng công ty Phát điện 1 và Tập đoàn điện lực Việt Nam./.

Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - C.A Tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn học viên thực hành hô hấp nhân tạo.

      Tham gia lớp học có 40 học viên là CBCNV nằm trong lực lượng chữa cháy chuyên ngành Công ty. Lớp học được các Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh  trực tiếp hướng dẫn về các nội dung trọng tâm như: phổ biến những quy định mới của pháp luật về CNCH , huấn luyện những phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế khi cứu người như: thoát hiểm trong phòng kín có nhiều khói khí độc; cứu người từ trên cao xuống, cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra các thiết bị, công cụ hỗ trợ trong CNCH... Sau khóa học, các học viên sẽ được Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cứu nạn cứu hộ.

Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - C.A Tỉnh Quảng Ninh đang hướng dẫn các học viên thực hành kỹ năng cứu nạn cứu hộ

      Với tinh thần nghiêm túc và tập trung, các cán bộ chiến sĩ tham gia lớp học đã thực hiện tốt các giáo án do giáo viên giảng dạy đề ra, hoàn thành tốt khóa học. Đây cũng là cơ hội để các  cán bộ chiến sĩ PCCC chuyên ngành Công ty nâng cao kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác PCCC&CNCH cho Công ty, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, phục vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty./.

     

      Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh gồm 4 tổ máy, với tổng công suất 1.200 MW. Kể từ khi Tổ máy đầu tiên đi vào vận hành từ năm 2009 đến nay, Nhà máy luôn duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành của hệ thống, sản lượng điện sản xuất trung bình mỗi năm hơn 7 tỷ kWh.

      Trong các tháng cao điểm mùa khô hàng năm, Nhà máy đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao, cung ứng điện cho các tỉnh khu vực phía Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thời điểm cao điểm mùa nắng nóng năm 2023 vừa qua, các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh đều được huy động phát tối đa công suất 24/24h để đáp ứng yêu cầu cho Hệ thống điện Quốc gia.

 

 

      Để đạt được kết quả trên, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp, đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện, duy trì mức tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Công ty cũng triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các tổ máy, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khai thác hiệu quả phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS, nhật ký vận hành điện tử, áp dụng RCM vào công tác sửa chữa lớn, nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa thường xuyên… Bên cạnh đó, các phân xưởng tăng cường kỷ luật vận hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị tại chỗ để phát hiện xử lý kịp thời các bất thường, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động và an toàn môi trường.

 

 

      Kế hoạch năm 2023, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu với mức sản lượng sản xuất trên 7,5 tỷ kWh, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm 6,8 tỷ kWh. Để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh chủ động lập kế hoạch, theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp để chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành theo nhu cầu của hệ thống điện./.

 

 

 

 

      Tại chương trình, đại diện Lãnh đạo Công ty đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 12 gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Công ty và cấp Tổng công ty Phát điện 1. Đây là những gia đình CBCNV Công ty có nhiều thành tích trong công tác, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, nghiên cứu sáng kiến, vượt khó vươn lên, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan,  học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, được suy tôn từ các đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng 2 gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Tổng công ty Phát điện 1

 

 

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc và đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Giấy khen và phần thưởng cho các gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Công ty

      Đây là những gia đình CBCNV Công ty có nhiều thành tích trong công tác, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, nghiên cứu sáng kiến, vượt khó vươn lên, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan,  học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, được suy tôn từ các đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại buổi lễ

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã chúc mừng các gia đình CBCNV tiêu biểu trong Công ty và mong muốn mỗi gia đình người lao động, nhất là những gia đình tiêu biểu hôm nay sẽ là những hạt nhân để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, của truyền thống văn hóa dân tộc đến cộng đồng.

Tập thể nữ công Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Ban nữ công Công ty nhân dịp 20/10

      Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Ban lãnh đạo Công ty gửi lời chúc đến toàn thể chị em nữ công Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sức khỏe, thành công và hạnh phúc, luôn phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng tổ ấm gia đình và xã hội tốt đẹp./.

      Tại chương trình, đại diện Lãnh đạo Công ty đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 12 gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Công ty và cấp Tổng công ty Phát điện 1. Đây là những gia đình CBCNV Công ty có nhiều thành tích trong công tác, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, nghiên cứu sáng kiến, vượt khó vươn lên, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan,  học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, được suy tôn từ các đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng 2 gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Tổng công ty Phát điện 1

 

 

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc và đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Giấy khen và phần thưởng cho các gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Công ty

      Đây là những gia đình CBCNV Công ty có nhiều thành tích trong công tác, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, nghiên cứu sáng kiến, vượt khó vươn lên, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan,  học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, được suy tôn từ các đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại buổi lễ

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã chúc mừng các gia đình CBCNV tiêu biểu trong Công ty và mong muốn mỗi gia đình người lao động, nhất là những gia đình tiêu biểu hôm nay sẽ là những hạt nhân để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, của truyền thống văn hóa dân tộc đến cộng đồng.

Tập thể nữ công Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Ban nữ công Công ty nhân dịp 20/10

      Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Ban lãnh đạo Công ty gửi lời chúc đến toàn thể chị em nữ công Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sức khỏe, thành công và hạnh phúc, luôn phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng tổ ấm gia đình và xã hội tốt đẹp./.

 

Đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty khai mạc Chương trình tập huấn cán bộ công đoàn năm 2023

     Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Công đoàn Công ty và chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, đây là đợt tập huấn với những nội dung trọng tâm trong hoạt động công đoàn, với mục đích nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Đoàn Hữu Quyết - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh là giảng viên tại Chương trình

     Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đoàn Hữu Quyết - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh đã truyền đạt và trao đổi các quy định trong hoạt động công đoàn bao gồm các chuyên đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Công tác nữ công; Ban nữ công công đoàn; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; Công tác tài chính, công đoàn… Hội nghị diễn ra với không khí sôi nổi, các đại biểu thảo luận nêu ra những điểm chưa rõ và được báo cáo viên trả lời rõ ràng, cụ thể.

     Buổi tập huấn cũng là dịp để cán bộ công đoàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn nhằm vận dụng hiệu quả vào công tác công đoàn trong thực tiễn.

     Công đoàn Nhiệt điện Quảng Ninh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn, hướng tới ngày càng hoàn thiện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động ngày một tốt hơn, hàng năm Công ty đều quan tâm thực hiện bồi dưỡng kiến thức công tác cán bộ công đoàn./.

Mời quan tâm báo giá Cung
cấp vật tư thiết bị phục vụ mùa
khô năm 2024.

 

thẩm định giá cơ sở tài sản phục vụ thanh lý

Tích cực hưởng ứng và thấy được sự cần thiết việc đẩy mạnh phòng trào, Lãnh đạo và Công đoàn Phân xưởng Hóa xem đây là một tiêu chí trọng tâmcủa đơn vị trong năm 2023. Thời gian qua, Công đoàn phân xưởng phối hợp với chuyên môn đã lồng ghép vào nội dung các cuộc họp để tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp, tác phòng làm việc nghiêm túc, chấp hành các quy định của Pháp luật về ATVSLĐ, tăng cường công tác Xanh -  Sạch – Đẹp tại nơi làm việc.

Tập thể CBCNV phân xưởng Hóa

Ngày từ đầu năm, Phân xưởng đã lập kế hoạch một cách chi tiết và phân công cụ thể cho CBCNV thực hiện phong trào thi đua này. Công tác vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên nơi làm việc; bố trí hồ sơ tài liệu, sắp xếp BHLĐ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Hàng tháng, Công đoàn Phân xưởng thực hiện cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải để đúng nơi quy định….

 

CBCNV Phân xưởng Hóa tích cực tham gia phong trào Xanh -  Sạch – Đẹp

Để tiếp tục phát huy và duy trì những thành quả đã đạt được, Lãnh đạo, Công đoàn và toàn thể CBCNV trong Phân xưởng Hóa sẽ cố gắng hơn nữa trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn nơi làm việc, nhằm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, làm cho cảnh quan của đơn vị ngày càng Xanh, sạch đẹp giảm bớt ô nhiễm môi trường xung quanh, mang lại không khí trong lành góp phần cải thiện đời sống tinh thần và sức khỏe cho CBCNV trong Phân xưởng Hóa nói riêng và trong Công ty nói chung.