Thông báo mời báo giá con lăn các loại

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời báo giá con lăn các loại với chủng loại và số lượng như sau:

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tiến độ cấp hàng

1

Con lăn giảm chấn Φ160x440

Cái

10

 

 

2

Con lăn giảm chấn Φ133x530

Cái

10

 

 

3

Con lăn dẫn hướng động cơ (361204)

Bộ

04