EVNGENCO1 ban hành Tài liệu Văn hóa

Với mục đích giúp cho mỗi CBCNV thấu hiểu với niềm tự hào và sẵn sàng tham gia hành trình văn hóa của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), qua đó góp phần hiện thực hóa sứ mệnh tầm nhìn của Tổng công ty, trải qua quá trình nghiên cứu, xây dựng nghiêm túc, ngày 12/9/2023, EVNGENCO1 đã ban hành Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1.

Theo đó, mỗi thành viên của EVNGENCO1 đều có chung một niềm tin, chung một khát vọng lớn lao đổi mới không ngừng nguồn năng lượng của đất nước, cùng EVN góp phần làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Tầm nhìn của EVNGENCO1 hướng tới một tương lai năng lượng nơi công nghệ kết hợp cùng tài năng con người sẽ phát triển mạnh mẽ trên một nền tảng văn hóa tiên phong và sáng tạo. Mang trong mình các giá trị văn hóa EVN, văn hóa của EVNGENCO1 với vai trò và các bản sắc riêng đã và đang truyền thêm năng lượng cho niềm tin và khát vọng của EVNGENCO1 trong hành trình chuyển đổi, tìm kiếm và phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch cho đất nước.

Với vai trò của đội ngũ những người sản xuất điện, chung một sứ mệnh, EVNGENCO1 sẽ cùng nhau tiếp bước trên một hành trình, hành trình văn hóa EVNGENCO1. Với niềm tự hào lớn lao về bản sắc văn hóa EVNGENCO1 cùng truyền thống gần 70 năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 tiếp tục hành trình học hỏi, lao động, đổi mới sáng tạo từng ngày. CBCNV cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa văn hóa của EVNGENCO1 bằng cách khai phá các giá trị tiềm năng của EVNGENCO1, quan tâm chăm lo hơn nữa người lao động, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, chuyên nghiệp, công bằng và minh bạch để khơi dậy lòng nhiệt tình của mỗi cá nhân và thu hút nhân tài. Bằng cách đó, EVNGENCO1 đồng thời cũng sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác của mình với khách hàng, đối tác dựa trên niềm tin, sự tôn trọng và thấu hiểu.

Chi tiết Tài liệu văn hóa EVNGENCO1 tại đây.