Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023

Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty.

Để phù hợp với điều kiện sản xuất, Chương trình được tổ chức thành 03 đợt, mỗi đợt 01 ngày (ngày 11, 18 và 25/2/2023).  

Chủ đề chính của Chương trình bao gồm: tọa đàm chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp, giới thiệu Bộ Tài liệu Văn hóa EVN năm 2022, mời Lãnh đạo Công ty chia sẻ những định hướng về giá trị văn hóa doanh nghiệp mà Công ty hướng tới, mời các đơn vị, người lao động chia sẻ kinh nghiệm thực thi văn hóa doanh nghiệp ...

Bên cạnh chương trình sinh hoạt chuyên đề và tọa đàm về văn hóa doanh nghiệp, để tạo không khí sôi nổi và kết nối, mang lại những phút giây vui vẻ cho người lao động sau những giờ là việc căng thẳng, Chương trình có các hoạt động teambuilding thú vị tại hang Vũng Đục (Cẩm Phả, Hạ Long).

Ban lãnh đạo Công ty mong muốn thông qua Chương trình Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023  sẽ góp phần đẩy mạnh công tác xây dựngVăn hóa doanh nghiệp trong Công ty, giúp NLĐ thấu hiểu hơn về văn hóa doanh nghiệp và những định hướng phát triển của Công ty, từ đó đoàn kết, phấn đấu thi đua, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty./.


  • Phòng HCLĐ